ČAJ O PIATEJ S HUDBOU – Hasičský dvor v Spišskej Sobote

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.